Werkwijze checkreferenties.nl

De specialisten van checkreferenties.nl checken 3 relevante werkgevers of opdrachtgevers van de kandidaat werknemer of opdrachtnemer. Op basis van de curriculum vitae, motivatiebrief, functieprofiel en wensen van de klant worden deze 3 werkgevers of opdrachtgevers geselecteerd en benaderd. Vanwege privacy redenen wordt NIET de huidige werkgever of opdrachtgever benaderd voor referenties, tenzij de kandidaat hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven.

Ook het sociaal profiel van de kandidaat werknemer of opdrachtnemer op Facebook, Twitter en LinkedIn kan worden onderzocht. Van ieder contactmoment wordt een verslag gemaakt en de bevindingen gerapporteerd aan onze opdrachtgever.

Prijzen checkreferenties.nl

Voor het checken van 3 referenties + verslag: € 299,- exclusief btw.
Voor het checken van 3 referenties + sociaal profiel + verslag: € 349,- exclusief btw.

Checkreferenties.nl is een initiatief van Cinkel B.V., KvK-nummer: 24298739.